Sunday, June 29, 2014

Trò chơi "Warship Escape"

Trò chơi "Warship Escape" là một trò chơi miễn phí, giải trí câu đố đầy thách thức. Đây là một trò chơi đơn giản nhưng rất hấp dẫn và lý thú, thể hiện long yêu nước, yêu hòa bình và độc lập tự do, tôn trọng các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, thực hiện đầy đủ các cam kết trong DOC.
Nội dung trò chơi dựa trên tình huống khi “Đối Phương” hạ đặt trái phép giàn khoan dầu  trên vùng biển của Việt Nam. Phía Việt Nam đã kiên trì và cương quyết bảo vệ chủ quyền nhưng hạn chế xung đột.
-Người chơi sẽ điều khiển Tàu Cảnh sát biển tìm cách tiếp cận giàn khoan HD981.
-Tầu địch sẽ tìm mọi cách để ngăn cản bằng cách ngăn chặn các bước đi của tàu cảnh sát biển.
-Mục đích là bạn phải vượt qua sự ngăn chặn các tàu của “Tàu Lạ”  để thoát sự đeo bám của tàu địch.
Bạn là thuyền trưởng của một con tàu thực thi pháp luật và phía trước mặt bạn có nhiều tàu lạ ngăn chặn đường đi của bạn. Bạn phải dùng trí thông minh để vượt qua tàu lạ trên biển đông để hoàn thành nhiệm vụ của tổ quốc giao phó.
- Trò chơi hỗ trợ Android từ 2.3 trở lên.
- Trò chơi sẽ mang đến cho bạn các mức độ từ dễ đến khó.
- Bạn muốn chơi cấp độ bắt buộc sau khi bạn đã hoàn thành các cấp độ trước đó.
- Sử dụng tính năng cảm ứng để di chuyển các tàu của đối phương.
- Mỗi lần vượt qua được sự ngăn chặn của tàu đối phương là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc và quê hương giao phó, và nhiệm vụ sẽ khó dần lên.
- Giải trí và thử thách IQ.
- Trò chơi hoàn toàn miễn phí, mong các bạn ủng hộ.                     
Hướng dẫn sử dụng:                                                                                               
-          http://warshipescape.blogspot.com
Hỗ trợ:
- Nếu bạn có bất kỳ vấn đề kỹ thuật xin vui lòng email cho chúng tôi tại longhv2014@gmail.com  
- Like cùng chúng tôi trên facebook https://www.facebook.com/WarshipEscape
Games "Warship Escape"

 Games "Warship Escape" is a free game, entertaining puzzles challenging. This is a simple game but very attractive and interesting, expressing patriotism, love of peace and independence and freedom, respect for the provisions of the 1982 Convention on Law of the Sea (DOC, COC).
Content-based game situations when the "enemy" has put illegal oil drilling on the east coast. You have perseverance and determination to defend its sovereignty but limiting conflicts occur.
-Players will control the Coast Guard vessel seeking to access enemy rig.
-Train enemy will find a way to stop the moving train police to enforce maritime law.
- With intelligence and his courage, you must pass the ship's stop the "enemy" to escape their pursuer’s strange ship.
You are the captain of a ship that law enforcement, and there will be many "enemy ships" prevents your way. You must use the intelligence and courage to overcome the stop of the "enemy ships" on the East Sea.
- The game supports android from 2.3 upwards.
- The game will give you the level from easy to difficult.
- You want to play the compulsory level after you have completed the previous level.
- Use touch to move "enemy ships" so that "the Coast Guard vessel" overcomes prevents it.
- Every time beyond deterrence of enemy ships as you have completed the task of nation and homeland entrusted, and the task will be hard up.
- Entertaining and challenging IQ.
- The game is completely free, hope you support.              
Guide to use play:
-          http://warshipescape.blogspot.com
Support:
- If you have any technical problems please email us at longhv2014@gmail.com
- Like us on facebook  https://www.facebook.com/WarshipEscape